1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Heidi Kiviharju (Y-tunnus 3157831-5) sekä Kiviharju HeTi Oy (Y-tunnus 3397257-8)
Osoite: Uudenkyläntie 7
Postinumero: 49400
Postitoimipaikka: Hamina
Puhelinnumero: 044-5122319
Sähköpostiosoite: heidi@heidikiviharju.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Heidi Kiviharju sekä Kiviharju HeTi Oy
Nimi: Heidi Kiviharju
Osoite: Uudenkyläntie 7
Postinumero: 49400
Postitoimipaikka: Hamina
Puhelinnumero: 044-5122319
Sähköposti: heidi@heidikiviharju.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Heidi Kiviharju sekä Kiviharju HeTi Oy
Nimi: Heidi Kiviharju
Osoite: Uudenkyläntie 7
Postinumero: 49400
Postitoimipaikka: Hamina
Puhelinnumero: 044-5122319
Sähköposti: heidi@heidikiviharju.fi

4. Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: sähköpostilistan, asiakasrekisterin ja palautelomakkeen käyttämiseen sekä verkkokaupan tilausten hoitamiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään ja käsitellään nettisivujen ja verkkokaupan käyttäjän suostumuksella. Käyttäjällä yritys tarkoittaa sivustolla käyviä, palautelomakkeen lähettäjiä, sähköpostilistalle liittyviä, erilaisiin kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia sekä verkkokaupasta tilaavia henkilöitä ja yrityksiä, yhteisöjä ja yrittäjiä.

Tietojen keräämisen tarkoitus on

  • ylläpitää sähköpostilistaa ja asiakasrekisteriä sekä lomakkeita käyttävien kohdassa 6 mainittuja tietoja.
  • asiakaspalvelun, toiminnan ja sivuston kehittäminen.
  • tuotteiden ja palvelujen markkinointi.

Rekisteri koostuu lomakkeita lähettäneiden, verkkokaupan tilaajien sekä sähköpostilistalle liittyneiden kohdassa 6 mainituista tiedoista.
Rekisterin henkilötietoja ja yritystietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin, verkkokaupan tilaajiin sekä lomakkeiden kautta tulleiden vastausten ja pyyntöjen käsittelyyn.
Käyttäjää tiedotetaan sivuston uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys voi lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia.

6. Rekisterin tietosisältö

Henkilön etunimi, sukunimi, yrityksen nimi, yrityksen yhteyshenkilö, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero.
Asiakaspalautteet, yhteydenotot sekä arvonta- ja kilpailuvastaukset.
Verkkokaupan tilaukset.
Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit sekä annetut luvat ja suostumukset.
Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta. Käyttötietoja ei voida yhdistää yksittäisiin henkilöihin.
Sähköpostilistalla oleva käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään maksimissaan 12 kk sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen. Asiakasrekisteriä säilytetään 5 vuotta, jonka jälkeen tätä vanhemmat tiedot poistetaan.

8. Tietojen luovuttaminen

Rekisteriin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi-, myynti-, mielipide-, tai markkinatutkimustarkoituksiin.
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään hänen liittyessä sähköpostilistalle tai lähettäessä tietoja lomakkeiden kautta. Henkilön tehdessä tilauksen verkkokaupasta tai ajanvarauksen sähköisesti. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Evästeitä ei voida yhdistää yksittäisiin henkilöihin.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Sivuston käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

  • tiedonsaantioikeus
  • käsittelyn rajoittamisen oikeus
  • korjausoikeus
  • oikeus tulla unohdetuksi
  • suostumuksen peruuttamisen oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

14. Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Sähköpostit ja blogipostaukset voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille. Linkitetyt sivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai niiden sisältämistä linkeistä.
Osa linkeistä voi olla ns affiliate-linkkejä, joiden kautta yritys saa komissiota tai tuotteiden ilmaisia käyttökuukausia. Affiliatelinkeistä on ilmoitettu joko (*)- merkillä tai blogipostausten lopussa olevalla maininnalla affiliatelinkeistä.

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä heidi(at)heidikiviharju.fi