Kalevalaisen jäsenkorjauksen historiaa

Minulle sanottiin, että olisi mukava lukea kalevalaisen jäsenkorjauksen historiaa. Niinpä yritin tähän postaukseen hakea tietoa aiheesta.

”Perinnehoitokulttuurissa terveys nähdään kokonaisvaltaisena toiminnallisten rakenteiden, ravinnon ja mielen kokonaisuutena. Kalevalaiset perinnehoidot, kuten kalevalainen jäsenkorjaus, ovat satoja vuosia vanha tapa käsitellä kehon kudoksia pehmeästi nivelten liikeratoja hyödyntäen siten, että keho saadaan luonnolliseen tilaan, jolloin puolustukselle ei ole tarvetta. Kalevalainen jäsenkorjaus perinnehoitona ylläpitää käsillä hoitamisen kulttuuria, jossa kosketuksen ja vuorovaikutuksen merkitys on tärkeää. ”
Lähde https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Kalevalainen_j%C3%A4senkorjaus

Ennen vanhaan kun lääkäreitä ja terveyspalveluja ei ollut saatavilla samoin kuin nyt, oli kylissä yksi tai useampi jäsenkorjaaja, kuppari, verenseisauttaja, luonnonlääkitsijä.

Tietous kansanparannuksesta kulki perheen ja suvun piirissä sukupolvelta toiselle suullisen perimän ja käytännön opin kautta.

Tieto siirtyi vanhoilta mestareilta eteenpäin oppipojille. Kehityksen myötä oppipojista tuli kisällejä ja aikanaan mestareita.

kalevalaisen jäsenkorjauksen historiaa
Parantaja apulaisineen hoitaa kolottavaa lonkkaa Taivalkosken Loukonvaarassa (1917) Kuva: Samuli Paulaharju / Museovirasto

Aina 1800-luvun lopulle asti yleinen terveydenhuolto oli pääosin kansanparantajien käsissä. Jäsenkorjaajien toimenkuva oli myös laajempi kuin nykyään, usein parantajilla hoidettiin myös luiden katkeamiset, murtumat ja sijoiltaanmenot. Terveyspalveluiden kehityttyä nämä arvostetut ja tehokkaat hoitomuodot jäivät vähitellen taka-alalle.

Kalevalainen jäsenkorjaus on yksi Keski-Pohjalaiseen jäsenkorjausperinteeseen nojaavista jäsenkorjauksen muodoista.

Suomalaisen kansanparannuksen tutkimuksella on pitkä historia. Jäsenkorjauksen osaamisesta löytyy viitteitä jo vuonna 1733 Gabriel Maxeniuksen Kuopion yliopistossa tekemästä väitöskirjasta. Sata vuotta myöhemmin Kajaanin piirilääkäri Elias Lönnrot keräsi kansanperinnettä ja teki väitöskirjan. Hän tallensi runomittaan kerrotun perinteen Kalevalaan.

Kansanlääkintäseura ry on perustettu 1986 tallentamaan ja jakamaan tietoa kansanparannusperinteestä.

1970-luvulla jäsenkorjausta on ryhdytty elvyttämään Pohjanmaalla, josta on aina löytynyt merkittävää jäsenkorjausosaamista.
Mestariparantajat Olavi Mäkelä ja Pentti Penttilä ovat olleet merkittäviä henkilöitä kalevalaisen kansanparannuksen säilyttäjinä ja vaalijoina. He ovatkin kuuluneet seuran toimintaan keskeisesti sekä tehneet uraauurtavaa koulutustyötä Kalevalaisen jäsenkorjauksen hyväksi.

Nykyiseen muotoonsa Kalevalaisen jäsenkorjauksen on kehittänyt Olavi Mäkelä. Hänen kiinnostukseensa kansalliseepoksesta ja jäsenkorjauksen suomalaisista juurista kertookin sana “Kalevalainen”.

Seura keskittyy kansanparannusperinteen tutkimukseen, kouluttamiseen ja tiedottamiseen. Lisäksi se pyrkii edistämään kansanlääkeperinteen ja koululääketieteen väistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä.

Kalevalainen jäsenkorjaus on hyväksytty Opetusministeriössä Museoviraston esityksestä vuonna 2017 osaksi perinnehoitojen aineetonta kulttuuriperintöä sekä lisäksi vuonna 2020 aineettomaksi perinnehoidoksi.

Sinua saattaa kiinnostaa myös tämä: Miten hieronta eroaa kalevalaisesta jäsenkorjauksesta?

Jäsenkorjausta alettiin opettamaan ulkopuolisille 1980-luvulla

Kansanlääkintäseura ry:n hallitus katsoi, että perinneosaaminen on menossa pelkästään hallitsemattomaan kipukohdan käsittelyyn. Hallitus päättikin luoda kolmetasoisen kolme vuotta kestävän (oppipoika, kisälli, Kalevalainen jäsenkorjaaja) koulutuksen. Samalla hoito määriteltiin Kalevalaiseksi jäsenkorjaushoidoksi erottuakseen muusta jäsenkorjauksesta.

Yhtenä perustana koulutukselle oli vuonna 1996 Kuopion yliopistossa tehty pilot-tutkimus. Tutkimus käsitti 34 kroonista alaselkäkipupotilasta, joilla kaikilla kivut olivat kestäneet yli 10 vuotta. Hoitajina olivat mestariparantajat Olavi Mäkelä ja Pentti Penttilä. Potilaat saivat avun Kalevalaisella jäsenkorjauksella ja tulokset antoivatkin vahvistuksen hoidon merkittävyydestä tuki- ja liikuntaelinsairaiden potilaiden elämänlaadun parantajana. Useimmat heistä olivat olleet useissa virallisen terveydenhuollon hoidoissa saamatta apua.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös tämä: Mitä on kalevalainen jäsenkorjaus.

Koulutus on kolmevuotinen
kalevalainen-jasenkorjaus-koulutus-kolmevuotinen

Ensimmäinen vuosi on peruskoulutus, jonka suoritettuaan on oppipoika.
Toinen vuosi on jatkokoulutus, minkä jälkeen voi hakeutua seurantakoulutukseen.
Ensimmäisen seurantakoulutusjakson suoritettuaan on kisälli. Tässä vaiheessa opiskelija saa myös tietonsa Kansanlääkintäseuran sivuilla olevaan osaajat- luetteloon.  

Koulutuksen aikana omaksutaan koko kehon liikkeiden tasapainoketjujen hoidollinen hallinta kudosystävällisellä tavalla

Samalla kunnioitetaan hermotoimintaa ja kudosneste- sekä verenkiertoa. Opetellaan myös tukirakenteiden, hermotuksen ja ravintokierron merkitys koko kehossa.

Koulutusta järjestetään eri puolella Suomea.
Nimen käyttöoikeus on mahdollista saada käytyään koulutuksen ja osoitettuaan taitonsa näyttötutkinnossa. Lisäksi koulutuksen aikana on pitänyt tehdä vähintään 300 dokumentoitua hoitoa sekä päättötyö.
Säilyttääkseen oikeuden käyttää nimikettä, täytyy hoitajan käydä vähintään 2 vuoden välein täydennyskoulutuksessa. 

Nimisuojattu Kalevalainen jäsenkorjaaja

Kalevalainen jäsenkorjaaja-nimikkeelle on haettu nimisuojaus vuonna 2005 EU:n harmonisointivirastolta. Tällä taataan potilasturvallisuutta sekä estetään väärinkäytöksiä. Nimisuoja mahdollistaa myös Kalevalaisen jäsenkorjauksen erottamisen esimerkiksi manipulaatioon pohjautuvista jäsenkorjausmuodoista. 

Nimisuoja tarkoittaa, että ainoastaan Kansanlääkintäseura ry:n kouluttamat ja näytön osaamisestaan antaneet henkilöt voivat käyttää nimikettä.
Nimikkeen käyttöoikeus voidaan myös poistaa. Mikäli jäsenkorjaajasi nimeä ei löydy Kansanlääkintäseuran osaajat sivuilta, tarkoittaa se sitä, että hän on eronnut Kansanlääkintäseura ry:n jäsenyydestä ekä hänellä myöskään ole velvoitetta pitää ammattitaitoaan yllä käymällä täydennyskoulutuksissa.
Osaajat-luetteloon tiedot saa, kun opiskelija on kisälli vaiheessa eli kun 3 vuoden ensimmäinen koulutus on käytynä ja toisen vuoden opiskelu hyväksytysti suoritettu.

Jotta perinne säilyisi mahdollisimman puhtaana huomioitiin myös virallisen terveydenhuollon kriteerit anatomian, fysiologian sekä tautiopin oppimääristä. Myös hoidon esteiden määrittäminen (kontraindikaatiot, vasta-aiheet) sekä eettisiin ohjeisiin sitoutuminen kuuluu Kalevalainen jäsenkorjaaja- nimikkeen käyttöoikeuden saamiseen.

Lue myös miten asiakkaani Nina sai apua pitkään vaivanneisiin kipuihin.

Jäsenkorjauksissa on eroja

Seuraavassa ote Kalevalaisen kansanparannussäätiön sivuilta:
Jäsenkorjauksesta on käytössä eri menetelmiä, kuten EU:ssa nimisuojattu Kalevalainen jäsenkorjaus, Kaustislainen jäsenkorjaus, perinteinen jäsenkorjaus ja lisäksi erilaisia muita jäsenkorjaaja -nimellä toimivia.

Karkeasti ottaen nämä jäsenkorjausmuodot voidaan jakaa toiminnan perusteella:

  • Kalevalainen jäsenkorjaus perustuu kudosten mobilisointiin, nivelpintojen saattamiseen kohdalleen ja kalvorakenteiden avaamiseen kudosnesteitä hyödyntäen.
  • Kaustislainen jäsenkorjaus perustuu nivelpintojen saattamiseen kohdalleen
  • Perinteinen jäsenkorjaus perustuu lihasten hierontaan ja nivelpintojen saattamiseen kohdalleen
  • Muut jäsenkorjaukset ovat lähempänä jompaakumpaa viimeksi mainittua

Edellä mainituista Kalevalainen jäsenkorjaus on määrämuotoinen, tieteellisesti tutkittu ja nimisuojattu potilasturvallisuuden takaamiseksi

Mestariparantaja Olavi Mäkelän näkemys on, että kalevalainen jäsenkorjaus on usean hoitomuodon äiti. Siihen sisältyy erilaiset kudoshoidot kuten sidekudoshieronta, lymfahoito, vyöhyketerapia, hermoratahoito, akupainanta, nivelten paikalleen saattaminen jne. Hänen oppien mukaan kehoa tulee käsitellä kokonaisuutena, jolloin hoidollinen vaikuttavuus on paras. Hoito perustuu Olavi Mäkelän yli 30 000 hoidon kautta saatuun osaamiseen.
Lähde: https://kalevalainen.fi/kalevalainen-jasenkorjaus/

Kalevalainen jäsenkorjaus on tutkittu ja dokumentoitu hoitomuoto

Ensimmäiset tieteelliset julkaisut ovat jo 1980-luvulta lääkäri Antti Hernesniemen toimesta.

Vuosina 2003-2005 Kansanlääkintäseura ry osti Raha-Automaattiyhdistyksen merkittävällä myötävaikutuksella Kuopion yliopistolta laajan Kalevalaisen jäsenkorjauksen vaikuttavuustutkimuksen. Mukana olivat eri vuosina selkäkipupotilaita, niska-hartiakipupotilaita sekä jäätynyt olkapää-kipupotilaita. Verrokkihoitoina olivat fysikaalinen hoito ja hieronta.

Tämän tutkimuksen mukaan Kalevalainen jäsenkorjaus vähensi merkittävästi sairaslomia, lisäsi elinvoimaisuutta sekä oli kustannustehokkain. Kalevalaista jäsenkorjausta tutkimuksessa antoi 14 hoitajaa. Lisäksi  asiakaslomakkeita on analysoitu kentältä yli 3000 kappaletta ja asiakaspalautteita yli 600 kappaletta. Hoitotulos laitettiin myös Oulun yliopiston tilastotieteen gradu-työn pohjaksi. Tuossa tutkimuksessa tulokset ajettiin ristiin erilaisten vaikutusten esille saamiseksi ja päädyttiin samoihin vaikuttavuustuloksiin.

Tieteellisiä näyttöjä sekä tiedelehtien julkaisemia artikkeleita löytyy neljältä vuosikymmeneltä (mm. Zaproudina et. al. 2009, Ritvanen et al. 2007, Hemmilä 2005, Räsänen et. al. 2005, Hänninen et al. 2004, Hemmilä et al. 2002).
Hoitomuodosta on lisäksi tehty viisi toisistaan riippumatonta kliinistä satunnaistettua kaksoissokkotutkimusta, neljä vertaisarvioitua tutkimusta, yksi väitöskirja sekä kaksi pro gradu -tutkielmaa.
Siitä on kirjoitettu yli 10 julkaisua suomalaisissa tiedelehdissä. Tutkimuksia tehtiin aiemmin jäsenkorjauksen nimellä.
Jäsenkorjauksesta löytyy myös artikkeleita ja radio-ohjelmia mm. yleltä ja järviradiosta sekä katsottavaa youtubesta. Useimmissa näissä on mukana mestariparantaja Olavi Mäkelä sekä Kansanlääkintäseura ry:n puheenjohtaja Päiviö Vertanen.

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *